Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 36. Ulusal Kurultayı, İstanbul
29 Ekim – 1 Kasım 2014