I.Uluslararası Hücre Destekli Cerrahi Kongresi, İstanbul
28 – 29 Mayıs 2011